Etikett & Regler

Etikett & Regler 2016-08-19T15:46:56+00:00

Hänsyn

Ute på banan samt vid övningsområdena uppvisar vi god golfetikett och respekt:

Visa hänsyn gentemot banarbetare och slå aldrig utan att tydligt klartecken givits av båda parter.
Mobiltelefoner bör vara avstängda eller i tyst läge och endast användas med hänsyn till omgivningen

Banvård

  • Återlägg uppslagen grästorv
  • Laga nedslagsmärken på greener
  • Använd träpegs för att undvika skada på klippmaskiner
  • Använd papperskorgar, soptunnor och askkoppar
  • Kratta bunkrar ordentligt vid besök. Lägg tillbaka hela krattan i bunkern i spelriktningen
  • Gå alltid i och ur en bunker på dess lägsta sida
  • Dra aldrig din vagn på green eller mellan green och greenbunker
  • Lägg ned flaggstången på greenkanten

Genomsläppning

För att få en god rytm på banan gäller följande: Släpp igenom om bakomvarande parti spelar snabbare. Släpp igenom om ni inte omedelbart hittar den boll ni söker. – Släpp igenom om ni har ett tomt hål framför er och bakomvarande parti får vänta.

Bokningsbara starttider

Starttiderna (var tionde minut)
Måndagar: kl. 10.00-19.50
Tisdagar-Fredagar kl. 7.00-19.50
Lördagar-Söndagar kl. 7.00-19.50

En golfare (medlem / gäst) kan vara inbokad på max 3 bokningar samtidigt (undantag Aktiv Plus som kan 5 bokningar). Golf-id alltid krävs för att boka en starttid. Man får boka högst 30 dagar före speldag.