Spelrättsbevis

Spelrättsbevis 2019-08-21T09:12:03+00:00

Köp & sälj spelrättsbevis

Som ny i klubben behöver du först ansöka om medlemskap. Sedan tar du själv kontakt med någon av säljarna nedan. Affären om ett spelrättsbevis gör köparen och säljaren upp sinsemellan. När det är överenskommet meddelar de köparens namn och adress på ”överlåtelseblanketten” (se nedan) till kansliet.

Du som vill sälja ditt spelrättsbevis kan kontakta kansliet så lägger vi ut ditt säljuppdrag nedan. När du sedan sålt ditt spelrättsbevis kontaktar du kansliet så tar vi bort ditt säljuppdrag. Affären om spelrättsbevis gör köparen och säljaren upp sinsemellan. När det är överenskommet meddelar de köparens namn och adress på ”överlåtelseblanketten” (se nedan) till kansliet. Den person som begär utträde ur klubben måste senast den 28 februari aktuellt år ha genomfört försäljning av sitt spelrättsbevis. I annat fall har man skyldighet att betala passiv medlemsavgift för året.

Överlåtelseblankett

Uthyrning spelrättsbevis

Klubben har spelrättsbevis tillgängliga för uthyrning för 2 000 kr per år. För en fullt aktiv medlem blir alltså medlemsavgift ”xxxx kr” + spelrättsbevis 2 000 kr. Det går också bra att hyra ett spelrättsbevis i andra hand av en passiv medlem och då är det upp till dessa två parter att komma överens om priset.

Viktigt att notera är skillnaden i rösträtt vid klubbens vår- och höstmöten. Eftersom varje spelrättsbevis endast ger en rösträtt innebär detta att den som hyr ett spelrättsbevis av klubben har rösträtt vid mötena, medan om man hyr av en medlem kvarstår rösträtten hos den som äger spelrättsbeviset.

Du som vill hyra ut ditt spelrättsbevis kan kontakta kansliet så lägger vi ut din information nedan. När du sedan sålt eller hyrt ut ditt spelrättsbevis tar du kontakt med kansliet så tar vi bort ditt säljuppdrag. En del medlemmar kan tänka sig att antingen sälja eller hyra ut sitt spelrättsbevis. Viktigt att tänka på om man har hyrt ut sitt spelrättsbevis är att man inte kan ändra sitt eget medlemskap till aktivt under pågående säsong. Spelrättsbeviset tas också bort från försäljningslistan under uthyrningsperioden. Önskar du lägga ut ditt spelrättsbevis för uthyrning, kontakta kansliet 013-26 26 90 eller info@linkopingsgk.se.

Du som vill hyra ett spelrättsbevis, ta själv kontakt med någon/några av säljarna nedan. Vid uthyrning av spelrättsbevis ska blanketten nedan fyllas i av båda parter och lämnas in till kansliet.

Uthyrningsblankett

Följande personer har ett spelrättsbevis till salu:

Namn Telefon Epost Spelrätt säljes Spelrätt uthyres
Zarah Kindstrand 070 -914 58 65 kaj.kindstrand@comhem.se Ja
Lars Kvist 070 – 835 44 60 hb.jpm@telia.com Ja
Marianne Plymoth 070 – 716 43 90 marianne.plymoth@gmail.com Ja
Stellan Quist 070 – 517 07 48 stellan.quist@gmail.com Ja
Meta Landstedt 072 – 574 62 51 meta.landstedt@gmail.com Ja
Birgit Andersson 013 – 15 17 26 birgit.am.andersson@icloud.com Ja
Tore Lundqvist 013 – 10 39 08 lektors@hotmail.com Ja
Gösta Löwemo 013 – 12 25 76 gosta.lowemo@outlook.com Ja
Bodil Backman 070 – 996 11 49 bodil.backman@tele2.se Ja
Conny Graesen 070- 996 11 49 connygraesen@tele2.se Ja
Catarina Wiktander 070 – 657 72 25 sven.wiktander@gmail.com Ja

OBS! Linköpings GK har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.