För en mer jämnställd golfklubb

Linköpings Golfklubb arbetar för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb och har därför tagit beslutet att vara med i SGF’s jämställdhetsprogram Vision 50/50. Arbetet som påbörjades 2017 stannade tyvärr upp men startades om 2019 med ny förändringaledare och delvis nya medlemmar. Till årsmötet hösten 2020 räknar klubben med att bli certifierad men arbetet för en mer jämställd och inkluderande golfklubb kommer fortgå även efter.

SGF Klubbutvecklingsprogram Vision 50/50

Är en utbildning inom golf, idrott och jämställdhet för golfklubbar. Programmet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrotts böcker och bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från de åtta pilotklubbarnas arbete.

Golf är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera olika målgrupper i samhället. Alla kan spela tillsammans unga som gamla, män och kvinnor, motionärer och proffs. Ändå är det en skev könsfördelning inom golfen med 28 procent kvinnor som medlemmar. Likt stora delar av Idrottssverige är också män i majoritet i ledande positioner.

Med Vision 50/50 har Golfsverige gett sig ut på en förändringsresa där befintliga strukturer och traditioner utmanas med en mer jämställd och inkluderande verksamhet som mål. Initiativet ska leda till fler kvinnor som golfspelare, både juniorer och vuxna. Det verkar också för att utveckla det ideella och professionella ledarskapet och få fler kvinnor i ledande positioner och därmed fler kvinnliga förebilder inom golfen.

Linköpings Golfklubb Vision 50/50

Nulägesanalysen på Linköpings Golfklubb är resultatet av vår första rond som baseras på fyra ”arenor”:

  • i styrelserummet: all ideell verksamhet som styrelse, kommittéer och valberedning
  • på golfbanan: all spelrelaterad verksamhet inklusive drivingrange och övningsområden
  • på anläggningen: klubbhus, parkering, restaurang, shop, omklädningsrum och andra faciliteter, samt kommunikationskanaler som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier
  • bland de anställda: alla yrkesgrupper som kansli, shop, bana, restaurang och pro

Det här är olika delar av verksamheten som har betydelse för klimatet på golfanläggningen. Utifrån våra spaningar på dessa arenor har vi gjort problemformuleringar som sedan ska omvandlas till en handlingsplan och sedan realiseras.

Några ord om Vision 50/50 från Charlotte Palmefors medlem & styrelseledamot

I en del golfshopar runtom i landet hittar man rosa peggar med inskriptionen ”Jag spelar som en kärring.”

Det kan ju verka banalt att hetsa upp sig över en sådan skitsak kan man tycka. Men som relativt ny golfare, häpnade jag faktiskt när jag hörde att sådana peggar finns att köpa i många golfshopar.

När jag ombads att delta i Golfförbundets stora satsning på ett mer jämställt Golfsverige; Vision 50/50 måste jag erkänna att jag först inte förstod vitsen med utvecklingsprojektet. Vadå, skulle golfen inte vara jämställd?!

Visst, jag och mina golfväninnor ifrågasätter allt som oftast att det inte är längre avstånd mellan gul och röd tee. Det gör ju att också duktiga kvinnliga golfare inte alls har samma chans som männen att gå på par, då vi slår mycket kortare. Som banorna klipps idag når många kvinnor inte ens fram till fairway på vissa hål, när de slår ut från tee (ta hål åtta på LG som exempel). Och flåsiga kommentarer från män som pikar andra mäns mindre lyckade slag med att de ”slår som en kärring,” har man ju hört talas om. Pinsamt låg nivå tycker jag om det, men skulle det göra mig mindre jämställd med golfande män? Nej, jag har faktiskt aldrig känt så under de åtta år jag spelat golf, och varit medlem i Linköpings golfklubb.

Ett antal utbildningsträffar i Vision 50/50-projektet senare, ser jag med delvis andra ögon på golfen. Det är av tradition en sport för män skapad av män. Det sätter avtryck i alltifrån infrastruktur; hur banorna byggs och klipps, till värderingar, jargong och attityder.

Idag är i snitt en av tre medlemmar i en golfklubb en kvinna. Fler kvinnor än män lämnar också golfen varje år. Det här duger självfallet inte om sporten ska ha en framtid!

Golfförbundets stora utvecklingssatsning Vision 50/50 har som mål att göra golfen till en så inkluderande och jämställd sport att inte bara fler flickor/kvinnor lockas till att börja spela golf utan också, kanske allra viktigast, trivs så bra att de också fortsätter som golfare.

Vision 50/50 omfattar i dagsläget 40-talet golfklubbar i landet varav Linköping är en.

Vi som jobbar med projektet i Linköpings golfklubb har bara börjat vårt arbete och jag vill uppmuntra alla medlemmar som vill och är intresserade av de här frågorna att haka på och vara med på resan!! Det är bara att anmäla sitt intresse till någon av oss i styrgruppen.

Klubben har också en referensgrupp för projektet som i dags dato består av ett femtontal medlemmar. Referensgruppen önskar och tror vi ska växa, i takt med att ni alla medlemmar blir uppmärksammade på det här spännande förändringsarbetet!

Jag kommer att fortsätta informera er om hur styrgrupp och referensgrupp jobbar vidare i Vision 50/50-projektet. Hör gärna av er om ni vill dela med er av era erfarenheter kring golfen och jämställdhet, eller har synpunkter på vårt fortsatta arbete!

Vi hörs!

/Charlotte Palmefors
medlem i Linköpings golfklubb och styrelseledamot