Skip to main content

  • Sub

Hållbarhetskommittén

GEO Certified CMYK1Linköpings Golfklubb är stolta över att ha förtjänat sin status som GEO Certified™. Denna prestigefyllda internationella utmärkelse innebär att vi uppfyller omfattande och avancerade hållbarhetskrav och har åtagit oss att kontinuerligt förbättra våra miljöprestanda på områdena landskap & ekosystem, vatten, energi och resurser, produkter och leveranskedjor, miljökvalitet och människor/samhällen.

Golf och miljö är nära sammanlänkade och Linköpings Golfklubb är dedikerade att erbjuda ett ekologiskt rikt, välmående och fantastisk golflandskap som tillvaratar de unika natur- och kulturtillgångar och minimerar resurskonsumtionen för att säkerställa en netto-positiv miljöpåverkan.

GEO Certified™ följer en helhetssyn och genomgår en oberoende granskning vart tredje år och transparensen gör den till den mest produktiva och trovärdiga internationella miljöcertifieringen i golf idag.

pdfLinköpings GK GEO Certifikat