Skip to main content
 • Sub

Tävlingskommittén

Linköpings tävlingskommitté (LG TK)

 Linköpings tävlingskommitté består av ett antal tävlingsfunktionärer med olika arbetsuppgifter som rör allt från starter, scoreinmatare, prisutdelare till tävlingsledare. Storleken på tävlingsorganisationen styrs av funktionärsbehovet för den tävling som ska arrangeras.

En tävlingsledning ska utses och är den del av tävlingsorganisationen som genomför tävlingen enligt spelets regler. Tävlingsledningens arbete regleras vidare av tävlingshandboken. Tävlingskommitén anpassar tävlingsledningen till lämplig storlek för varje enskild tävling, 2–3 personer för en öppen scratchtävling medan en mindre klubbtävling kan ledas av 1–2 personer.

Oavsett hur liten tävlingen är finns det alltid en tävlingsledning.  Finns inte domare utsedd för tävlingen är det tävlingsledningen som tolkar regler för golfspel, tävlingsvillkor och lokala regler. En tävlingsledning har då det slutgiltiga beslutet enligt regel 20.2b.

Tävlingsledningens uppgifter

Utöver att fastställa tävlingsvillkor och lokala regler för tävlingen ska tävlingsledningen genomföra följande innan tävlingen startar:

 • Bestämma om och i så fall var spelarna får öva på banan.
 • Producera och publicera en startlista.
 • Bestämma regler för speltempo och uppförandekod.

När tävlingen har startat är tävlingsledningens ansvar att:

 • Tillhandahålla information för spelare (lokala regler, speltempobestämmelser, uppförandekod och från vilken tee tävlingen spelas.
 • Deltagarna startar i tid.
 • Tillhandahålla regelassistans för spelare.
 • Tillämpa speltempobestämmelserna.
 • Göra avbrott i spel och återupptagande av spel.
 • Det finns en scoring area.
 • Kontrollera och registrera scorer i slagspel.

När spelet i tävlingen är avslutat är tävlingsledningens ansvar att:

 • Särskilja spelare med lika resultat.
 • Fastställa och publicera slutresultat.
 • Dela ut priser och/eller genomföra prisutdelning.
 • Åtgärda uppgifter relaterade till tävlingen som kan komma att uppstå efter det att tävlingen är avslutad. Resultatet till GIT tävling för hcp-justering.

Idag är vi tolv golftokiga medlemmar som sköter allt detta, och som utgör tävlingskommittén på Linköpings Golfklubb.

Vår ambition är att erbjuda en mångfald av kvalitativa, rättvisa, roliga och intressanta tävlingar, samt att fler ska vilja tävla och att vi kan locka till trevlig och social samvaro i samband med våra tävlingar.

Välkommen och lycka till på tävlingen!

Göran Silfver