Skip to main content

  • Sub

Bankommittén

Aktuellt: 

Kort information från bankommittén, 17/4-2024

1. Stort tack för insatserna under städdagarna. Med anmälda och oanmälda var vi drygt 150 st som hjälpte till lördag och söndag.
2. Efter önskemål från flera av er medlemmar finns nu nya 75 m markeringar utplacerade.
3. Vi TESTAR nu klockor på hål 12 och 17. Tyvärr är vi inte riktigt nöjda med ljudnivån så det kan vara svårt att höra varför klockan flyttats fram. Inga skyltar finns uppsatta ännu så iakttag försiktighet som tidigare. Vi ska se om vi kan hitta andra klockor som hörs bättre och då placeras den bakom hörnet. Om vi får till det så kommer det att sättas upp skyltar med information. ÄNNU ÄR DET BARA I TESTFASEN!
4. Det nya röda teet på hål 7 kommer att tas i drift senare under säsongen.
5. Vita och blå teemarkeringar kommer också att placeras ut under säsongen.
6. Slipers på hål 17, "herr tee", är borttagna och ersatt med sten och stentrapp.
7. Ny väg på hål 5, till höger om green, skall användas för att ta sig till hål 6, och är anlagd av säkerhetsskäl.

 Svinga lugnt!

pdf2023-11-15 Verksamhetsberättelse bankommittén 2023.pdf
pdf2023-06-08 INFORMATION FRÅN BANKOMMITTÈN
pdf2023-02-27_atgarder_sedan_hostmotet_2022_samt_verksamhetsberattelse_2022.pdf
pdfInformation från bankommittén 2022-06-08 

 

Syfte

Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång sikt med önskvärda åtgärder på banan och övningsområden, (samt komma med synpunkter kring klubbhusområde och range).
(Förslag från medlemmar tas tacksamt emot via mejl till ordförande i kommittén och klubbchef).

Åtgärder skall vid behov kunna kostnadsberäknas och presenteras för styrelsen för beslut. 

Åtgärderna ska leda till att Linköpings golfklubb blir en attraktivare golfanläggning. 

För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp. 

SGF:s och klubbens långsiktiga strategier skall tas i beaktande. Även kommunens, i den mån det är möjligt. Exempel: Fler än tre tee (för olika typer av spelare)

Information från bankommittén

1. Löpande banskötsel pdflänk
2. Ideellt arbete (se nedan)
3. Vad händer med banan om kommunen tar hål 11? (se nedan)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ideellt arbete
När det gäller ideellt arbete så har vi idag två grupper som regelbundet hjälper till på banan:
1) Varje tisdagsförmiddag mellan 9 - ca 11 hjälper "Gren Team" till med främst röjningsarbete och gallring runt om på anläggningen.
2) Jämna veckor, måndagsförmiddag, mellan 9:00 - ca 12:00 har vi en grupp som hjälper till med "tee- och fairway-lagning".

Det skulle också vara bra om vi kunde etablera en ideellt arbetande "Resursgrupp" som kunde kontaktas om det dyker upp sporadiska arbetsuppgifter utöver ovanstående. 

 Därför söker vi dig som kan tänka dig att ingå i en "Resursgrupp" och/eller vill ingå i någon av de andra två grupperna ovan.  Som gruppmedlem deltar du de gånger du kan (alla är nödvändigtvis inte med varje gång).

 Skicka ett mejl till ordförande ikommittén om du kan tänka dig att ingå i "Resursgruppen", ingå i någon av de andra två grupperna ovan eller vill veta mer.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vad händer med banan om kommunen tar hål 11?
2020 tecknades ett nytt arrendeavtal som sträcker sig fram till 30 juni 2045. Det ger oss nu möjligheter att investera och satsa under kommande år.

Det finns två områden som är undantagna och där arrendeavtalet löper fram till 30 juni 2023 (och förlängs med två år åt gången om det inte sägs upp senast två år före arrendetidens utgång).

Områdena är:
A) en mycket liten smal remsa av rangen längst ner i högra hörnet. (stör nog inte nämnvärt)
B) I hörnet mot Mjärdevi, dvs mot 11:ans green och 12:ans utslag.

När (om) kommunen bestämmer sig för att ta område B i anspråk har vi alltså två år på oss att göra en ny bansträckning för hål 10 till 18 och få ersättning av kommunen för att återskapa med nya hål så att vi behåller vår 18 hålsbana.

Gott och väl så. Men så länge kommunen inte säger upp dessa områden får vi ingen ersättning för eventuella förberedelser. Därför kan vi bara planera/skissa på en ny bansträckning för hål 10 till 18 innan beslut från kommunen. Ett möjligt förslag på ny bansträckning kan du se om du klickar på länken ”pdfFörslag på ny bansträckning”.
Enligt information från kommunen (vintern 2021) så är det inte aktuellt att ta område B i anspråk än på flera år. Därför bygger vi  under 2022 ny vit, gul och röd tee framför vår historiska damtee. Orange tee kommer inte att flyttas.