Skip to main content

  • Sub

Tävlingsbestämmelser

Linköpings GK 2024

Allmänt
Alla Linköpings GKs klubbtävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på SGFs ”Spel och Tävlingshandbok (SoT), utgåva 2024-01-01" samt regelsamlingen av The Rules of Golf (R&A). Som tillägg kan särskilda tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar och anges då på inbjudan till respektive tävling.

Inbjudan
Inbjudan till tävling presenteras genom "Min golf" på www.golf.se.

Deltagande
Klubbens tävlingar är öppna för alla från 13 år (vissa tävlingar från 18 år) som har WHS handicap och är medlem i SGF-ansluten golfklubb. Eventuella undantag kan förekomma vilket anges särskilt i tävlingsprogrammet.

Spelare med WHS handicap som är medlem i Linköpings GK, får delta.

WHS handicap och spelhandicap
WHS handicap betecknar en spelare relativa spelförmåga numeriskt med en decimal beräknad enligt världshandicapsystemet (WHS).

Spelhandicap är det antal slag som en spelar får enligt slopetabellen från en viss tee på den bana som spelas. Spelhandicap uttrycks som heltal (0,5 avrundas uppåt; +0,5 avrundas uppåt till sctratch och +1,5 avrundas till +1).

Spelhandicap är den handicap det refereras till i Regel 3.2c och 3.3b i R&A.

För att få delta i klubbens handicaptävlingar, och ha rätt att mottaga pris, skall spelare uppfylla kravet med fyra registrerade rundor inom den senaste tolv månaders perioden och vid anmodan kunna styrka detta via Min golf.

Andra regler kan gälla se tävlingsinformationen på just den tävlingen.

Anmälan
Anmälan till tävling kan ske en månad innan tävlingsdag om inte annat anges, som exempelvis vid golfveckan.

Anmälan görs på "Min golf" på www.golf.se, i terminal eller i undantagsfall i Golfshopen på Linköpings Golfklubb. (se även Tävla/Tävlingsprogram på vår hemsida)

Anmälan till tävling kan göras fram till klockan 12.00 tre till fyra dagar före tävling om inte annat anges i tävlingsinbjudan.

Vid överanmälan gäller anmälningsordning eller vid scratchtävlingar i hcp-ordning.

Underskrider antalet deltagare (vid partävlingar antal par) i en lottad tävling 20 startande kan tävlingen komma att ställas in och anmälningsavgiften återbetalas.

Tidig eller sen start inom klassen kan önskas men ej garanteras vid vissa tävlingar.

Genom anmälan till tävlingges samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i offentligt.

Startavgift

Startavgift tillkommer vid tävlingsanmälan. Avgiftens omfattning varierar, information finns under varje tävling.
Beroende på medlemsform kan tävlingsgreenfee tillkomma.

Startavgift betalas via "Min Golf" på golf.se eller i Golfshopen i samband med anmälan.

För gästande spelare från andra klubbar tillkommer tävlingsgreenfee.

SGFs Introduktionskort och  PGA-kort kan ej utnyttjas vid tävling.

Klassindelning
Klassindelning görs efter exakt handicap och inte efter spelhandicap. Om inte annat angetts gäller klassindelning i två, tre eller fyra lika stora klasser beroende på tävling.

Spelare är skyldig att ha korrekt hcp infört i GIT och är ansvarig för detta hcp stämmer på sitt scorekort. Tävlingsspel på för hög hcp medför diskvalifikation. Tävlingsspel på för låg hcp är tillåtet om den låga hcp ej medför spel i fel tävlingsklass.

Spelare som fått sin exakta hcp ändrad efter anmälningstidens utgång skall spela på aktuell hcp men i ursprunglig klass (Regel 2.7 R&A).

Val av tee
Om inte annat framgår av tävlingsprogrammet spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Veteraner och knattar, d v s herrar 75 år eller äldre samt pojkar 12 år eller yngre får välja att tävla från röd tee vissa tävlingar. Val av tee ska då anges i samband med anmälan till tävling (SoT 8.4.4.2).

Spelare med hcp 37-54 och 75+ spelar från röd tee.

Åldersklasser
Vid klubben tillämpas kalenderårsprincipen. Spelare anses hela året ha den ålder han/hon uppnår under året. Åldersklasserna vid KM är:

D Junior max 21 år
D 25 > 29 år
D 30 > 49 år
D 50 > 59 år
D 60 > 69 år
D 70 > 99+ år

H Junior max 21 år
H 25 > 39 år
H 40 > 49 år
H 50 > 59 år         
H 60 > 69 år
H 70 > 79 år
H 80 > 99+ år

För övriga statuter gällande KM se sidan Klubbmästare där finns också länk till tävlingspropositionerna för KM på Linköpings Golfklubb 2020.

Startlista
Startlista publiceras på www.golf.se senast klockan 12.00 två dagar före tävling. Starttid meddelas även genom e-post om e-postadress finns angiven i ”mina kontaktuppgifter på golf.se” (GIT).

Avanmälan
Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter att lottningen ägt rum är man skyldig att erlägga startavgift.

Avanmälan ska göras via "Min golf" på www.golf.se eller i terminalen i shopen.

Om en spelare uteblir från tävling utan att avanmälan gjorts skall spelaren erlägga dubbel startavgift. Tills den avgiften är erlagd är spelaren avstängd från tävlingsspel på klubben.

Uppkommer akut förhinder att delta i tävling man är anmäld i, skall detta snarast meddelas tävlingsledning och/eller reception via telefon.

Scorekort
Scorekort utlämnas i Shopen eller av Tävlingsledningen och hämtas senast 15 minuter före aktuella starttid. Vid shotgunstart i tävling ska scorekortet hämtas före informationen från Tävlingsledningen, 30 min före starttid.

Efter avslutad tävlingsrunda lämnas scorekort i "Scoring area" utanför tävlingskansliet. När spelare lämnat scoring area anses scorekortet vara inlämnat (Committe procedures 5A (5).

Avbrott i spel
Tävlingsledningen kan vid hotande fara t ex. åska eller andra orsaker avbryta spelet.

Resultat
Resultat publiceras på golf.se/Min golf snarast efter tävling.

Vid lika resultat i hcp-tävling tillämpas spelhandicap-metoden, vilken innebär att den spelare (par, lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före, oberoende av hur spelhandicapen utnyttjats. I andra hand samt vid scratchtävlingar gäller den matematiska metoden.

Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast efter att tävlingen avslutats. Prisutdelning kan ske totalt för hela tävlingen eller klassvis efter tävlingsledares beslut.

Pris ska hämtas personligen. Spelare som enligt resultatlistan ska erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Detta ska dock alltid meddelas och godkännas av tävlingsledaren innan tävling. Tävlingsledningen kan inte vara ombud.

Priser som ej hämtas, av spelare eller av tävlingsledningen godkänt ombud, går vidare till nästa pristagare. Gäller det kvalificering till nästa steg i en tävling, går vederbörande vidare men inte priset.

Handicaprond
Tävlingsledningen kan vid otjänlig väderlek eller då andra omständigheter motiverar detta, förklara en rond som icke hcp-påverkande. OBS! Detta gäller endast höjning av hcp.

Tävlingsledare
Tävlingsledare, inklusive kontaktuppgifter, anges på inbjudan till tävling, se Min golf.

Mobiltelefon
eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas vid nödsituationer och vid kontakt med tävlingsledning och domare.

Caddie
Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar.

Golfbil, persontransportmedel
Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel, Segway eller motsvarande får inte användas i tävling utan speciellt tillstånd utfärdat av styrelsen vid Linköpings GK eller klubbdirektören. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan tävling.

Deltagaren skall i samband med anmälan alltid informera tävlingsledaren om att golfbil kommer att användas. Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte användas av andra spelare i samma boll. I partävling får endast utrustning bäras av bil, ej samåkning med spelpartner. Golfbilen räknas då som Caddie.

Avståndsmätare
Användning av avståndsmätare är tillåtet vid klubbtävlingar, (Regel 4.3A R&A).

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser.

Tävlingskommitté

Göran Silfver, Sammankallande

Stefan Björklund, Regler och Hcp-ansvarig

Kontakt med Tävlingskommittén:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.