Skip to main content

  • Sub

Valberedning

Valberedning 2023

Om du vill arbeta i klubbens styrelse eller vill tipsa om kandidater till styrelsen kontakta någon i valberedningen.

Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Det är valberedningens uppgift att ta kontakt med varje kandidat och göra en utvärdering.

Ju fler kandidater vi får tips om ju bättre möjligheter har vi att få en bra sammansättning i styrelsen vilket gynnar vår klubbs utveckling.

Vi strävar efter att ha en styrelse med bra kompetensmix. Styrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Carl Falkenberg: 070-510 00 22, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åsa Daremo: 070-616 93 96, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gunnar Söderholtz: 073-370 08 95, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.