Skip to main content
  • Sub

Köpvillkor medlemskap

Allmänt

Linköpings Golf AB, 556800-3981 och Linköpings Golfklubb förening 822000-2821.

När Linköpings Golf AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Medlemskap

Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december innevarande år. Du kan se ditt aktiva medlemskap via inloggning på ”Min Golf” på golf.se

Priser

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för dessa aktuella momspliktiga produkter är f.n. 6%.

Betalsätt

Linköpings Golf AB hanterar fakturering av årsavgiften. Betalning sker via Mingolf, eller kassan i golfshopen på Linköpings Golfklubb under angivna tider. Efter att betalning kommit Linköpings Golf AB tillhanda aktiveras din profil i GIT (Golfen IT-system).

Ångerrätt

Vid köp på hemsidan har du ångerrätt i 14 dagar efter det att vi tagit emot beställningen.
Vid köp på plats finns det ingen ångerrätt.

Kunduppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Linköpings Golf AB garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan används endast internt av Linköpings Golf AB.

OBS: Dataskyddslagen GDPR ersätter PUL den 25 maj 2018

Utträde/Uppsägning av medlemskapet

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att hen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre (3) månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

Begäran om återbetalning av årsavgift

Återbetalning sker endast via läkarintyg och vid följande händelser:

– Dödsfall eller om medlemmen råkar ut för en allvarlig sjukdom/skada, vilket omöjliggör fortsatt spel under året.

Återbetalning sker med varierande belopp, beroende på när händelsen anmäls till klubben:

Anmälan under 1:a kvartalet: Hela årsavgiften, reducerad med medlemsavgiften.

Anmälan under 2:a kvartalet: Halva årsavgiften, reducerad med medlemsavgiften.

Anmälan under 3:e och 4:e kvartalet: Ingen återbetalning

Fordring / Icke-betald faktura

Uppsägning av medlemskapet görs senast 15 december innevarande år, i annat fall förlängs medlemskapet automatiskt. Efter 1 januari och från fakturadatum har klubben rätt att driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in.

Linköpings Golfklubb använder sig av Svea Inkasso och Kronofogden för att driva in sina skulder.

Obetald faktura går som ärende till Svea Inkasso och Kronofogden efter att faktura och en (1) påminnelse har skickas ut till adress/e-post som finns i medlemsregistret.