Skip to main content

  • Sub

Veterankommittén

Veterankommittén verkar för att samla medlemmar i Linköpings GK, 65 år och äldre, för golfspel i en för alla trivsam och avkopplande tillvaro.

 

STADGAR FÖR VETERANGOLFEN PÅ LINKÖPINGS GK

Gäller från 2015-04-14. Reviderad 2019-05-09.

§ 1. Veterangolfen är avsedd att engagera golfspelare 65 år och äldre av båda könen i Linköpings golfkubb.

§ 2. Berättigad att delta i veterangolfen är den medlem som har fyllt 65 år eller kommer att fylla 65 år under gällande spelår. Inga undantag görs.

§ 3. Veterangolfen är en singeltävling med handicap som avgörs under en vår och en höstomgång och spelas varje tisdagsmorgon. Vår och höstomgångarna ackumuleras.

§ 4. Golftävlingarna spelas, normalt, över 18 respektive 9 hål. 18-hålstävlingarnas spelform skall vara slaggolf och 9-hålstävlingarnas skall vara poängbogey. Start sker från tee 1. Andra tävlingar/spelformer kan även anordnas.

§ 5. Föranmälan skall göras antingen via dator (GIT) eller direktkontakt med kansli/shop via telefon eller fysiskt besök. Vid dessa tillfällen skall alltid golf-id uppges samt vilken tävling man vill spela. Dessutom måste man uppge vilken tee man vill spela från.

5b.               Varje spelare äger rätt att själv välja vilken tee vederbörande vill spela från och skall då meddela detta vid anmälan.

§ 6. Anmälningsstopp för båda anmälningsförfarandena är Kl. 15:00 söndagen före avsedd speldag.

§ 7. Ankomstanmälan på speldagen och betalning för spelrond (40:- för 18 hål och 20:- för 9 hål ), gärna med jämna pengar, görs i shopen i god tid före spel.

§ 8. Lottning till spel i 3 eller 4-bollar sker via dator efter anmälningsstopp och första start på speldagen sker 08:10. 18-hålstävlingen startar först.

8b.               Spelare som anmält sig måste spela tävlingen om inte giltig orsak för frånvaro föreligger. Om spelare uteblir utan orsak debiteras startavgiften i efterhand.

§ 9. Upptaktsmöte skall hållas i god tid före säsongsstarten.

§ 10. Avslutning med prisutdelning m.m. skall hållas i så nära anslutning som möjligt till tävlingssäsongens slut. Vid detta tillfälle serveras lunch och för att få den betald måste deltagarna ha spelat 6 (sex) veterantävlingar under säsongen.

10b.            Priser: 1:a pris = 80:-, 2:a pris = 60:- I båda klasserna. Vid färre än 6 deltagare delas endast ett pris ut. Vid 6 deltagare delas 1:a och 2:a pris ut och för var 7:e därutöver ett                        extra 2:a pris.

§11. Ändringar och/eller tillägg i stadgarna skall ske med 2/3 majoritet.