Skip to main content

  • Sub

Etikett & Regler

Regler

Lokala regler finns uppsatta på våra informationstavlor 

pdfLokala Regler

Länk till R&A Regler för golfspel

Hänsyn

Ute på banan samt vid övningsområdena uppvisar vi god golfetikett och respekt:

Visa hänsyn gentemot banarbetare och slå aldrig utan att tydligt klartecken givits av båda parter.
Mobiltelefoner bör vara avstängda eller i tyst läge och endast användas med hänsyn till omgivningen

Banvård

  • Återlägg uppslagen grästorv
  • Laga nedslagsmärken på greener
  • Använd träpegs för att undvika skada på klippmaskiner
  • Använd papperskorgar, soptunnor och askkoppar
  • Kratta bunkrar ordentligt vid besök. Lägg tillbaka hela krattan i bunkern i spelriktningen
  • Gå alltid i och ur en bunker på dess lägsta sida
  • Dra aldrig din vagn på green eller mellan green och greenbunker
  • Lägg ned flaggstången på greenkanten

Genomsläppning

För att få en god rytm på banan gäller följande: Släpp igenom om bakomvarande parti spelar snabbare. Släpp igenom om ni inte omedelbart hittar den boll ni söker. – Släpp igenom om ni har ett tomt hål framför er och bakomvarande parti får vänta.